Telefon

Alexander: 24 20 88 33

Email

info@sunditiv.dk

Åbningstider

Skriv gerne for en tid

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Databeskyttelse har høj prioritet hos os, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?
Sunditiv er dataansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Sunditiv
Bøgeskoven 183
2600 Glostrup

Telefon +4524208833
E-mail: info@sunditiv.dk
www.sunditiv.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

“Klientbehandling”

  • Kommunikation vedr. afvikling af behandling (tidsbestilling, aflysning/ombooking, indhold af behandling, kundeservice) pr. e-mail eller telefon.
  • Til at kunne gennemføre behandlinger (både fysisk samt online sessions).
  • Fakturering
  • Regnskab/Bogføring
  • Opfyldelse af lovkrav

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelig personoplysninger (identitetsoplysninger og kontaktoplysninger såsom navn, telefonnummer, e-mailadresse og IP adresse)

Bemærk at vi ikke behandler/opbevarer følsomme oplysninger såsom: Oplysninger om helbredsforhold, fagforening, racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksuelle forhold eller genetiske data.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Databehandler (…)

Overførsel til tredjelande
Databehandler (Zoom Video Communications, Inc., San Jose, Californien). Der er indgået databehandleraftale samt leverandøren er tilknyttet ordningen “EU-U.S. Privacy Shield Framework”.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Personoplysninger indhentes hos den registrerede via e-mail eller telefon.

Opbevaring af dine personoplysninger
Personoplysninger slettes som udgangspunkt efter hver endt behandling, med mindre der af regnskabsmæssige eller juridiske årsager er behov for at forlænge tidsperioden.

Eventuelle noter taget under en behandling destrueres umiddelbart efter endt behandling.

Retten til at trække samtykket tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os via info@sunditiv.dk

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os via info@sunditiv.dk

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Underretningspligt ved databrud
Ved tilfælde af brud på datasikkerheden er vi som dataansvarlig forpligtet til at underrette Datatilsynet inden 72 timer efter bruddet på sikkerheden. Hvis et sikkerhedsbrud indebærer en høj risiko for den registreredes rettigheder og sikkerhed, vil vi som dataansvarlig underette den registrerede person herom uden unødigt ophold.

E-mail korrespondance
Bemærk at e-mail systemer kan være usikre og vi opfordrer derfor til, at du er påpasselig med de persondata du sender os pr. e-mail. E-mails indeholdende følsomme persondata slettes og opbevares ikke. Vi besvarer mails fra en konto, hvor leverancen af mailen er krypteret.

Online Sessions
Ved online sessions anvendes leverandøren “Zoom Video Communications, Inc.”. Videokaldene sker igennem Secure Socket Layer (SSL) kryptering samt end-to-end kryptering.

Detaljer omkring sessionen bliver sendt pr. mail før sessions start.

Cookiepolitik

Ved besøg på www.sunditiv.dk og undersider placeres der kun cookies som er teknisk nødvendige, for at sikre funktionaliteten på vores webside.

Andre former for cookies såsom i forbindelse med analyseværktøjer m.m. anvendes ikke.

Sidst opdateret: 06.12.2020